Ubój na użytek własny

Lista Lekarzy Urzędowych wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży do badania przedubojowego i poubojowego mięsa na użytek własny, na terenie powiatu łomżyńskiego.

LISTA LEKARZY URZĘDOWYCH

 W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży planuje w najbliższym czasie organizację nieodpłatnego szkolenia dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). W celu uzyskania konkretnych danych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 86-216 34 54 i zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży w celu zapisania się na listę. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób zostanie zorganizowane szkolenie w ustalonym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

Główny Lekarz Weterynarii opracował poradniki dotyczące funkcjonowania rzeźni rolniczych oraz ubojów na użytek własny.

pdf Ubój na użytek własny w gospodarstwie - poradnik

pdf Rzeźnie rolnicze - poradnik

Lista Lekarzy Urzędowych wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży do badania przedubojowego i poubojowego mięsa na użytek własny, na terenie powiatu łomżyńskiego.

LISTA LEKARZY

 W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży organizuje nieodpłatnie szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie odbędzie się dnia 15 listopada 2019 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

       Szkolenie będzie obejmowało zakres rozporządzenia Rady 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (WEL z 2009 r., Nr. 303 str. 1), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392 ze zm). Na podstawie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie wystawiał zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniające do przeprowadzania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny.

       Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia należy opłacić w kasie Urzędu Miasta w Łomży lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w Getin Noble Bank S.A. nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda