ASF - Afrykański Pomór Świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży udostępnia materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)
  1. Zwierzęta i gospodarstwo muszą być zarejestrowane w bazie ARiMR.
  2. Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami.
  3. Nie karm świń odpadami kuchennymi.
  4. Do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami.
  5. Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni.
  6. Pamiętaj o utrzymaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji.
  7. Maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym muszą być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich.
  8. Obserwuj stan zdrowia świń - o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.