Aktualności

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony nowy, przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego do stosowania (Załącznik).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina, że  podmioty prowadzące działalność nadzorowaną z zakresu:
      a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
      b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
      c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o:
  1) czasie i miejscu organizowania:
      a) targów, wystaw lub konkursów – co najmniej na 30 dni,
      b) pokazów – co najmniej na 7 dni
– przed planowanym terminem ich zorganizowania;
   2) załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

Powyższy obowiązek wynika z art.5 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.( Dz.U. 2018 poz. 1967).