Dokumenty - druki do pobrania

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pobierz czytnik ekranu
    NVDA

Zgłoszenie dla stad nowotworzonych
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy, białaczki, gruźlicy bydła (23,56KB, DOC)
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz (23,51KB, DOC)
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego świń (23,40KB, DOC)

Atest na mleko
word Podanie - atest (41KB, DOC)

Pasze
word Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (44KB, DOC)
word Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (43KB, DOC)


Przemieszczenie trzody
word Wniosek o przemieszczenie świń (70,00KB, DOC)
word Dokument przemieszczenia świń (18,1Kb, DOCX)

Ubój trzody na użytek własny
word Wniosek o ubój gospodarczy na użytek własny (22,89kb, DOCX)

Ubój bydła, owiec i kóz na użytek własny
word powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (26,13 KB, DOC)

Ubój z konieczności
word Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (18,12KB, DOCX)
word Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (14,74KB, DOCX)

Zgłoszenie ptactwa
word Zgłoszenie utrzymywania drobiu (20,7 KB, DOC)

Zgłoszenie pasieki i wpis do rejestru
word Zgłoszenie pasieki i wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (19,3KB, DOCX) - za wydanie zaświadczenia z numerem, pod którym została wpisana pasieka należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł
pdf Wniosek o dofinansowanie z ARiMR (469,44KB, PDF)

Wniosek dla osób ubiegających się o pomoc finansową z ARiMR
word Podanie - minimalne standardy (43KB, DOC)

Oświadczenie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
word Oświadczenie wykonania zaleceń pokontrolnych (17,28KB, DOCX)

Wniosek o kopię decyzji
word Podanie zgubiona decyzja UW (19,01KB, DOCX)

Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia na export
word Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia na export dla psa, kota (24,97 KB, DOCX)

 

Opłaty skarbowe proszę uiszczać w kasie Urzędu Miasta Łomży lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w VeloBank S.A. nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.