Ubój na użytek własny

Lista Lekarzy Urzędowych wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży do badania przedubojowego i poubojowego mięsa na użytek własny, na terenie powiatu łomżyńskiego.

LISTA LEKARZY