Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowiska: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 44796 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bruliński Marek

Łomża

Łomża, dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

WYNIKI NABORU na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności - ogłoszenie nr 44798 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży  informuje, że nabór do pracy na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia  zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży został zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Łomża, dnia 11 kwietnia 2019 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2019 roku. Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 10 osób

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2019 roku. Liczba poszukiwanych techników weterynarii – 5 osób.