Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 100605 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Monika Przeździecka

Łady Borowe

Łomża, dnia 01 lipca 2022 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda