Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 44796 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bruliński Marek

Łomża

Łomża, dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda