Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 59196 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.      

Maryla Sylwia Zaręba

Zaręby-Kramki

Łomża, dnia 15 stycznia 2020

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Agnieszka M. Berlińska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Łomży przedkłada  listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 57998 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Maryla Sylwia Zaręba

Zaręby-Kramki

Łomża, dnia 16 grudnia 2019  roku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda