Praca w Inspektoracie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w  służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 113663 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - na czas zastępstwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Marzena Tyszka

Gałkówka

Łomża, dnia 30 stycznia 2023 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 112293 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko  kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - na czas zastępstwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

 

 Lp.

 Imię i nazwisko

 Miejsce zamieszkania

 1.      

 Urszula Konopka

 Grajewo

 

Łomża, dnia 29 grudnia 2022 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 110810 opublikowanym w BIP KPRM na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.      

Ewa Izabella Dzieżyk

Cięćk

Łomża, dnia 9 grudnia 2022 roku

 Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek. wet. Leszek Wojewoda