Ubój na użytek własny

 W celu spełnienia wymagań określonych w art.7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży planuje w najbliższym czasie organizację nieodpłatnego szkolenia dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). W celu uzyskania konkretnych danych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 86-216 34 54 i zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży w celu zapisania się na listę. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób zostanie zorganizowane szkolenie w ustalonym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda