Start

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia droga elektroniczną bądź telefoniczną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że zgłoszenia padnięć trzody chlewnej i bydła (ze względu na stan związany z wirusem) będą przyjmowane telefonicznie: 86 - 216 34 54 lub pocztą elektroniczną (skan) na adres sekretariat@piw.lomza.pl.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Niepokojące objawy - zgłoszenie

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

  • poronienia u bydła, świń, owiec i kóz,
  • objawów neurologicznych u zwierząt,
  • znacznej liczby nagłych padnięć,
  • zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
  • podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury,

SZANOWNI INTERESANCI

W związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2, apelujemy i prosimy o ograniczenie wizyt w Inspektoracie Weterynarii w Łomży. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych proponujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła w 2020 roku. Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła ( Dz. U. poz. 1722 ).

 

Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami konsumpcyjnymi będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.
INFORMACJA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej


dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
zaś
dzień 14 grudnia 2019 roku (sobota)
jest dniem pracy.