Start

1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

2. PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

3. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

4. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedstawia poniżej obowiązkowe oraz nieobowiązkowe wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE Z ZAKRESU BIOASEKURACJI DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJACYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

 

Program pobierania narządów od padłych świń wymagany jest przy przemieszczaniu świń lub mięsa pozyskanego od tych świń poza obszary ASF (obszar II – różowy oraz obszar III – czerwony ) zgodnie z art. 16 pkt. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2021/605.

Program pobierania narządów informacje dla rolników

 

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że 31 października 2021 r. mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie ...

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2021 roku.

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi - wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw