Dokumenty - druki do pobrania

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.