Dokumenty - druki do pobrania

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pobierz czytnik ekranu
    NVDA

Zgłoszenie dla stad nowotworzonych
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy, białaczki, gruźlicy bydła (20,08KB, DOC)
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz (19,97KB, DOC)

Atest na mleko
word Podanie - atest (41KB, DOC)

 Pasze
word Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (49KB, DOC)
word Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (47KB, DOC)

 Przemieszczenie trzody
word Wniosek o przemieszczenie świń (70,00KB, DOC)

Ubój trzody na użytek własny
word Wniosek o ubój gospodarczy na użytek własny (23,01kb, docx)

Ubój bydła, owiec i kóz na użytek własny
word powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Ubój z konieczności
word Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (18,12KB, DOCX)
word Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (14,74KB, DOCX)

 Wniosek dla osób ubiegających się o pomoc finansową z ARiMR
word Podanie - minimalne standardy (43KB, DOC)

Oświadczenie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
word Oświadczenie wykonania zaleceń pokontrolnych (17,28KB, DOCX)

Wniosek o kopię decyzji
word Podanie zgubiona decyzja UW (19,01KB, DOCX)

 

Opłaty skarbowe proszę uiszczać w kasie Urzędu Miasta Łomży lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w VeloBank S.A. nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007