Zalecenia i informacje dla osób objętych kwarantanną, rolników, pracowników Inspekcji i prodeucentów żywności.