Start

Badania mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny w kierunku obecności włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania, odbywać się będzie w dniach PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK w gabinecie Usługi Weterynaryjne Beata Rumińska, ul. Mazowiecka 6C, 18-400 Łomża.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych.

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku ze stwierdzonym niewielkim postępem w zakresie spełnienia przez hodowców świń wymogu posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego  polecił w trybie pilnym przedłużenie terminu w zakresie tego odstępstwa do dnia 30 listopada 2021r.

 

1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

2. PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

3. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

4. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO.

pdf ZAŁĄCZNIK - PODGLĄD

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedstawia poniżej obowiązkowe oraz nieobowiązkowe wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE Z ZAKRESU BIOASEKURACJI DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJACYCH TRZODĘ CHLEWNĄ