Start

Badania mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny w kierunku obecności włośni, metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania, odbywać się będą w dniach: WTOREK, PIĄTEK. Próbki należy dostarczyć do Terenowego Punktu Wykrywania Włośni L-4, zlokalizowanego w gabinecie Usługi Weterynaryjne Beata Rumińska, ul. Mazowiecka 6A, 18-400 Łomża, w przeddzień wykonywanych badań w godzinach 9:00 - 17:00.